Τρίτη 7 Αυγούστου 2012

Βελόνιασμα!


Βελονιάζοντας καπνά σε κάποιο Πομακοχώρι της Ανατολικής Ροδόπης, 7 Αυγούστου 2012

4 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...