Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Καλή σχολική χρονιά!!


Οι ευεργέτες και τα έργα τους!


(Κάρυστος, κτίσματα με ιστορία!)

Η Κάρυστος ευτύχισε να γεννήσει τέκνα που πλούτισαν σε τόπους μακρινούς αλλά δεν ξέχασαν τον γενέθλιο τόπο. Έτσι τον στόλισαν με λαμπρά οικοδομήματα απαραίτητα στην τοπική κοινωνία. Τα περισσότερα από αυτά ζουν και «βασιλεύουν», κοσμήματα για τη μικρή αυτή πόλη. Κάποια όμως, δυστυχώς, έπεσαν θύματα του «εκσυγχρονισμού» και δεν υπάρχουν πια, όπως το «Παρθεναγωγείο» που ήταν χτισμένο απέναντι από το Μπούρτζι. Το 1971 η χούντα το γκρέμισε για να φτιάξει ένα έκτρωμα για Γυμνάσιο. Ήταν τόσες οι κακοτεχνίες του, που εκτός από προσβολή στην αισθητική της πόλης (δυστυχώς δεν ήταν η μόνη τέτοια προσβολή), ταλαιπώρησε αρκετά τη σχολική κοινότητα (κατά τα λεγόμενα όσων πέρασαν από εκεί). Πριν λίγα χρόνια, ευτυχώς κατεδαφίστηκε και στη θέση του υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ. Το παλιό σχολείο ήταν ένα θαυμάσιο νεοκλασικό κτίριο (όπως φαίνεται σε παλιές φωτογραφίες).
Οι σπουδαιότεροι ευεργέτες της Καρύστου ήταν κυρίως τα μέλη της οικογένειας Κότσικα. Ο Ιωάννης (1820-1880) και τα ανίψια του Θεοχάρης (1858-1932) και Πολυχρόνης (1860-1922), παιδιά του Θεόδωρου Κότσικα. Η οικογένεια αυτή απέκτησε μεγάλο πλούτο από το εμπόριο στην Αίγυπτο.
Άλλος, νεώτερος αυτός ευεργέτης, ήταν ο Νικόλαος Γιοκαλάς (1866-1949), που ξενιτεύτηκε στη Βασόρα της Μεσοποταμίας (σημερινό Ιράκ), όπου και απέκτησε πλούτη από το εμπόριο.

Δημαρχείο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...