Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Διεθνής Ημέρα Μουσείων!

Νέο Μουσείο των Αμαξών (Museu Nacional dos Coches) στην περιοχή Belem. 4/5/2018

Η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως Διεθνής Η μέρα Μουσείων με σκοπό του εορτασμού: "Τα μουσεία να γίνουν φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών, για την ενίσχυση της μόρφωσης, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, για την ειρήνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...