Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Στην Πάτρα για Πάσχα-σκόρπιες εικόνες!

13-17 Απριλίου 2023 

 

 

Με την Πάτρα έχουμε ισχυρούς δεσμούς, χωρίς να έχουμε καταγωγή από εκεί. Απλά ζήσαμε αρκετά χρόνια στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, έχουμε φίλους καλούς και κατεβαίνουμε κάθε που μπορούμε.

Την πρόσκληση για Πάσχα στην Πάτρα τη δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Είπαμε μάλιστα να το συνδυάσουμε με άλλη μια εκδρομή που σχεδιάζαμε καιρό, αλλά όλο το αναβάλαμε. Μερικές μέρες στη Φωκίδα. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...