Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Χρήστος Μποκόρος: «Ύλης Μνήμη»!

 22 Μαρτίου 2024
 

 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, στη Βεργίνα Ημαθίας, στον τελευταίο χώρο πριν την έξοδο, που χρησιμοποιείται για περιοδικές εικαστικές εκθέσεις
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...