Σάββατο 10 Απριλίου 2021

Φρεατίων αφήγησις!Από τα αρχαία ακόμα χρόνια, στις πόλεις φρόντιζαν, όχι μόνο ό,τι υπήρχε στην επιφάνεια της γης αλλά και αυτά που είχαν φτιάξει κάτω από αυτήν. Τους αγωγούς που έφερνε το νερό στην πόλη και αυτούς που έπαιρναν τα λήμματα της μακριά.

Στις μέρες μας κάτω από τα πόδια μας, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, παράλληλος προς αυτόν της επιφάνειας. Και δεν μιλάω μόνο για το σύστημα μετρό. Κάτω από τα πόδια μας περνάνε σωλήνες του νερού, αγωγοί αποβλήτων, καλώδια τηλεφωνίας και σε κάποιες περιπτώσεις καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένα σύστημα πρόσβασης, για τη συντήρηση τους. Κάθετα φρεάτια τα οποία σκεπάζουν στην επιφάνεια με καλύμματα, συνήθως μεταλλικά. Τα περισσότερα από αυτά είναι απλά, χωρίς άξια προσοχής και παρατήρησης. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις. Καλύμματα φρεατίων με διακόσμηση, πολλές φορές περίτεχνη, με διάφορα θέματα. Τις περισσότερες φορές με τον θυρεό της πόλης ή κάποια τοπόσημα της, αλλά και άλλα θέματα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...