Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Μόσχα, κατάδυση στη Ρώσικη ιστορία!

 Στη Μόσχα σύντροφοι, στη Μόσχα!, μέρος 4ο

(συνέχεια από Μόσχα, εικαστικές τέχνες της Ρωσίας!)

28 Ιουλίου 2016

 

Η τέταρτη μέρα ήταν η μέρα της Ρώσικης ιστορίας. Ξεκινήσαμε από την Κόκκινη Πλατεία με κάτι από την πρόσφατη ιστορία αυτής της χώρας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...