Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Τσιπουροκατάσταση!

Η "ανταποκρίτριά" μας στην Πελοπόννησο μας έστειλε μερικές φωτογραφίες από κάποιο χωριό, όπου βρέθηκε κατά τη διαδικασία απόσταξης του τσίπουρου της χρονιάς. Ευχαριστούμε "Φιλιότσα"!
Νοέμβριος 2012
Το καζάνι έτοιμο!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...