Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Στη σκιά του Κάστρου!


Φθινόπωρο στην Πράγα, μέρος 3ο

(συνέχεια από Οι αγορές που γίνανε πλατείες!)


17 Οκτωβρίου 2014


Εκεί ψηλά στο λόφο είναι ένα κάστρο (θα πούμε αργότερα γι αυτό). Μέσα σ’ αυτό βασιλιάδες έχτισαν τα παλάτια τους και οι αριστοκράτες αυλοκόλακες και άλλα παράσιτα, τα δικά τους αρχοντικά. Όλοι αυτοί θέλανε στρατιές ολάκερες ανθρώπων να τους υπηρετούν. Αλλά όχι και να μένουν μαζί τους. Στους πρόποδες του λόφου είχε χώρο να στήσουν τα φτωχικά τους. Το μέρος αυτό είχε το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι κοντά στα αφεντικά και τις δουλειές τους. Μαζί με αυτούς εγκαταστάθηκαν και έμποροι, που είχαν πάρε δώσε με τους κατοίκους του κάστρου. Έτσι κάπως δημιουργήθηκε η κάτω πόλη, το Μικρό Μέρος (Mala Strana), όπως το είπαν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...