Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Libero • In the Heart of the Wood!

20 Ιουλίου 2021

Ήταν βραδάκι σαν πέρασα την πύλη του Μπούρτζι της Καρύστου, του μεσαιωνικού, παραθαλάσσιου κάστρου, που πολλές φορές έχει φιλοξενήσει εκδηλώσεις, κυρίως πολιτιστικές, για να δω μια έκθεση χαρακτικής που εδώ και λίγες μέρες λαμβάνει χώρα εδώ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...