Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Το Μοναστήρι του Σαγματά!

24 Φεβρουαρίου 2013
 
Στα βορειοανατολικά όρια του νομού της Βοιωτίας, εκεί που αυτός συναντά τους νομούς της Εύβοιας και της Φθιώτιδας είναι ένα βουνό. Οι αρχαίοι το έλεγαν «Υπάτιον Όρος» και στην κορυφή του υπήρχε, σύμφωνα με τον Παυσανία, μεγαλοπρεπής ναός και άγαλμα του Υπάτου Διός. Στα Βυζαντινά τα χρόνια και συγκεκριμένα τον 12ο αι. στη θέση αυτή άρχισε να χτίζεται ένα μοναστήρι. Εν τω μεταξύ το βουνό το έλεγαν αλλιώς. Σαγμάτιον Όρος. Θες από το σχήμα του που είναι σα σαμάρι, θες από κάποιον που ζούσε εκεί πάνω και έφτιαχνε σαμάρια, ποιος ξέρει! Δεν έχει άλλωστε και καμιά σημασία.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...