Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Στο Μαρμάρι, Νοέμβρη με νοτιά!

 21 Νοεμβρίου 2022

 


Αφού φάγαμε στο Παραδείσι, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και κατεβήκαμε στο Μαρμάρι.

Τα μέρη αυτά τα γνωρίζουμε καλά στην καλοκαιρινή τους «εκδοχή». Οι χειμωνιάτικες εικόνες είναι τελείως διαφορετικές αλλά το ίδιο εντυπωσιακές.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...