Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «ΑΡΕΘΟΥΣΑ»!

 3 Ιανουαρίου 2022

 

Παράσταση Ανάληψης του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Χαλκίδα, 12ος αι.

Στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης της Χαλκίδας, αριστερά από τον κυκλικό κόμβο που οδηγεί δεξιά για Νότια Εύβοια και αριστερά για Βόρεια

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...